Go to Homepage
Direct Order

e-mail  
phone +353/74-95 48 275
fax +353/74-95 71 031

 Prices, Payments & Charges
 How to Contact Us
 Conditions of Sale
 To Shopping Basket

JVC Video Recorder Spares from Dönberg Electronics

Picture Order Code Description Packing Unit Net Price
 10114VIDEO HEAD PDM2001C-8 JVC HRD910EK/HRD530 = KÖNIG 2656154.90 €
 10118VIDEO HEAD PDM2002A/B/C THORN HRFC100/HRD330/HRD66...195.90 €
  10119VIDEO HEAD PDM2104B JVC149.90 €
  10119DVIDEO HEAD PDM2104B JVC BR7040E DUBLICATION169.67 €
 10124PDM3353G VIDEO HEAD JVC HRJ205/HRJ220139.99 €
  10167VIDEO HEAD PDM3353Q ORIGINAL HRJ600EG/HRJ600EK JVC...1149.90 €
 10192VIDEO HEAD PDM2070D JVC HRD880 6 HEAD/PDM2070A HIG...163.45 €
  10195VIDEO HEAD PDM2070A HRD530MS JVC162.90 €
  10241PDM3353J-14 VIDEO HEAD JVC HRJ400/405/407/410 HRJ4...199.01 €
 11054BELT KIT FERGUSON 3V35/3V39/3V36 JVC HRD121 4 BELT...11.74 €
 11055BELT KIT FERGUSON 3V42 2 BELTS HRD158MS TELEFUNKEN...11.26 €
 11060HRD540/HRD550/HRD790 JVC BELT KIT 2 BELTS = HRD910...13.90 €
 11061Replaced by: 7624
GO TO 7624 = HRD620/FV40/HRD510 BELT KIT JVC HRD52...
1 
 11064BELT KIT JVC HRJ220 BELTS X 311.90 €
 12077PU44912 RELAY BELT JVC 56.0X0.80X8.00MM11.99 €
 13055PINCH ROLLER FERGUSON 3V64/JVC HRD170/HRD320 FV11/...17.90 €
 13057PQ43558A PINCH ROLLER JVC HRD520/FV37H/FV57H/FV47S...13.99 €
  13058RReplaced by: 13057
GO TO 13057 PQ43921B PINCH ROLLER JVC HRD540/HRD66...
1 
 13064PQ43921B3 PINCH ROLLER ASSEMBLY JVC/FERGUSON111.41 €
  13067/GReplaced by: 1817
GO TO 1817 PQ42007B2 JVC PINCH ROLLER
1 
 14101/GPU48967B IDLER JVC GENUINE 3V2913.49 €
 14103/GPU51380/CLUTCH UNIT JVC/FERGUSON = PU53462A REPLACEMENT11.90 €
 14104/GPU51402 IDLER JVC HRD110 GENUINE/FERGUSON 8940/3V3...128.90 €
 14105/GPU55373 IDLER JVC GENUINE13.76 €
 14107/GPU58645 IDLER JVC HRD170/3V59 HRD320/3V64/FV10B/FV...131.50 €
 14108/GPU55822 CLUTCH MECH.JVC 3V42/3V64 A4-A8-A10 SAME122.18 €
 14109/GPU57658B-6 CLUTCH MECH. JVC HRD140/HRD150/HRD160 H...133.90 €
 14110/GPU46381 IDLER JVC17.84 €
 14114/GPU61390 IDLER UNIT JVC HRJ600/HRJ605/HRJ815 HRD590014.91 €
 14117/GPQ11473B4 BASE DECK ASSEMBLY JVC HRJ600/HRJ605/HRJ...130.44 €
  14119/GPQ41976A IDLER GENUINE JVC11.09 €
 14121/GPU6095311 CLUTCH UNIT HRJ210 JVC GENUINE/HRJ610EK/...13.93 €
 14123PU61005-1-4 CLUTCH UNIT JVC HRD540 PU61005-1-6127.49 €
 14134/GPU6100413 GEAR UNIT JVC HRD540/HRD550/HRD580/ HRD66013.21 €
 14137PQ43555B PLATE ASSEMBLY JVC HRJ200 FV40B/HRD520/HR...12.96 €
 14138PU61245 CLUTCH ASSEMBLY JVC HRD560/HRD790/HRD880/H...114.90 €
 14142PQ43567A13 GUIDE ARM JVC HRDX20EG/HRD540 FV40B/HRD...11.50 €
 14149/GPDZ014112 JVC STATOR ASS HRJ210/HRJ220/HRJ225 HRJ4...122.82 €
 14161/GPDZ0119-5 JVC STATOR ASSEMBLY HRJ600/HRS4700 GENUINE132.96 €
 14309/GPW30808-0446 WIRE CN402M JVC HRJ600/HRJ605 HRS590012.12 €
 14648GPTU96031-678C PULLEY GEAR KIT JVC HRD660/HRD910 HR...18.90 €
 14703PQ46325A HALF LOADING GEAR JVC HRJ220/HRJ620/HRJ62...17.90 €
  14707PQ46342A6 LEVER ASSEMBLY JVC HRJ220 REF5015.07 €
 14709/GPQ45924A3 GUIDE ARM JVC GENUINE HRJ600/HRJ605 HRJ8...136.78 €
 14715PQ46309A-2 SUB BRAKE ASSEMBLY TAKE-UP JVC HRJ220 R...127.90 €
 14720PQ46316A1 CLUTCH UNIT SUPPLY JVC HRJ20013.68 €
 14721PQ46323A1 CLUTCH UNIT TAKE UP JVC HRJ20013.68 €
 14736/GPQ46353A1 CHANGE ARM ASSEMBLY JVC HRJ220 REF 74 = ...111.90 €
 14743/GPQ45943A1 DRIVE ARM ASSEMBLY JVC GENUINE HRJ600 HR...13.52 €
 14744/GPQ45933A MAIN BRAKE SUPPLY JVC HRJ600 HRJ605/HRJ81...12.25 €
 14745/GPQ45932B3 MAIN BRAKE T/U JVC HRJ600/HRJ605 HRJ815/...12.12 €
 15152/GCAPSTAN MOTOR REPLACEMENT SUITABLE FOR 3V53/ JVC H...124.90 €
 15153/GREEL MOTOR GENUINE JVC PUS36238A136.99 €
 15154/GPU58635V CAPSTAN MOTOR JVC GENERATOR FV12L/3V65 FV...164.90 €
 15155/GPU58636W REEL MOTOR GENUINE TELEFUNKEN VR4940/FV10...160.90 €
 15160/GPU57647V CAPSTAN MOTOR JVC1144.87 €
 15162/GPUS36689W DRIVE GEAR ASSEMBLY JVC GENUINE119.99 €
  15167/GPU48854T/52503A LOADING MOTOR JVC/V1925/HRD140 HRD...127.90 €
 15168/GPU6100312 CAPSTAN MOTOR JVC FV44-FV46/HRD540/HRD88...173.90 €
 15174/GPQ43676B LOADING (MODE) MOTOR JVC HRD520 = PQ43676C79.88 €
 15175PU61435 CAPSTAN MOTOR JVC HRJ420137.81 €
 17050QLP3104-111 JVC CASSETTE LAMP FERGUSON 3V2215.90 €
 17052VIDEO LAMP/9V/80mA / 210MM CASSETTE LAMP 3V29/3V30...54.90 €
 17053PU4955733 JVC VIDEO LAMP 3V3210.89 €
 17084/GPU61433 JVC REEL SENSOR HRJ425/HRA230/HRA231/HRA43...116.90 €
 20010PU61247 MODE SWITCH JVC GENUINE HRD560/HRD790 RED12.49 €
 20013PU53598 TACT SWITCH JVC/ FERGUSON10.79 €
 20232PU6143211 MODE SWITCH JVC HRJ220/HRA230/HRS7000 HR...13.89 €
 20551PU60444 MODE SWITCH JVC110.90 €
 20552/GPU6062212 MODE SWITCH JVC GENUINE FV40/HRD520 HRJ2...14.93 €
 20553/GPU58642 MODE SWITCH FERGUSON/JVC/V1005M HRD170/FV1...12.09 €
 21044/GPUS29499B CASSETTE HOUSING JVC HRD540/HRD550/HRD56...135.50 €
 21086/GPQ44734A/5 TENSION BELT = PQ45527A-1 SLR900 JVC13.14 €
 21118/GPQ46298A-3 TENSION BELT JVC HRA230/1/HRA630/HRJ635...13.90 €
  23116/GPTU96083 MAINT.KIT JVC GENUINE125.22 €
  23118GSERVICE KIT JVC GENUINE125.33 €
  AA-V15EKAA-V15EK DC ADAPTOR JVC GRFXM15/GRAX21E1118.90 €
  AA-V67EKBATTERY CHARGER JVC FOR BNV607U199.90 €
 APV14ELY21104-012A CHARGER JVC GRDX25 = AC ADAPTOR/GZ-MC...147.90 €
  BATTPACK147BN-VF707U BATTERY JVC GZMG21EK192.90 €
  BN-V907U-ERECHARGEABLE BATTERY JVC CAMCORDER GRDVXE1109.90 €
  BNVF733U5HOUR BATTERY JVC CAMCORDER GRD2471179.90 €
  BUTTSETJVC2PUSH BUTTONS JVC HR720014.49 €
 CHOPPERJVC3QQS0186-001 CHOPPER TRANSFORMER JVC HRV605 REF T50...116.20 €
 FEVC166/GPU48899A TENSION BELT 3V23 JVC HR7700 KÖNIG 1392115.74 €
  GNB10010-00GNB10010-001AI1 JVC PRINTED BOARD150.90 €
 GP3A21PHOTO INTERRUPTOR JVC HRD170ES/CIR REF PHS1 PU6027115.84 €
  JVVB101Replaced by: JVVB 103
GO TO JVVB 103
1 
  JVVB102BELT KIT 2 BELTS JVC HRD 860/960 = 1106014.72 €
  JVVB103PQM3000317/320 GO TO 1208110.93 €
 JVVB104PQM30017-8 SPLIT WASHER11.33 €
 JVVB106/ORBELT PQM30003-23 JVC HRJ315MS10.74 €
  JVVB107CAPSTAN BELT JVC HRS9600111.90 €
  JVVB115MODE BELTS JVC56.03 €
 JVVB116BELT PQM30003-24 JVC12.90 €
 JVVB117YQ43710 CAPSTAN MOTOR BELT JVC GRAX28014.11 €
  JVVC100DRUM MOTOR PDM2053C-11 JVC1113.44 €
  JVVC101GO TO FEVC 11513.68 €
 JVVC102IDLER GEAR UNIT PU61004-1-316.10 €
  JVVC103VF CABLE PU59090-29 JVC116.65 €
  JVVC104CASSETTE HOUSING PUS29499C140.68 €
  JVVC105Replaced by: FEVC 169/G
GO TO FEVC 169 TENSION BELT JVC HRD520
1 
  JVVC106/ORMEMORY PCB PB20015A2 JVC125.27 €
 JVVC108TENSION BELT HR-D520 PQ43501A-713.00 €
  JVVC109MAINS TX JVC HRD170ES PU59382 3V64128.06 €
  JVVC110Replaced by: 14121/G
GO TO 14121/G
1 
 JVVC112PU61103-2 BASE POLE ASSEMBLY T/UP HRD520/HR540/FV4...110.03 €
 JVVC113PQ43524/PQ45895 STOPPER JVC GENUINE10.90 €
 JVVC115PQ44326A-3 PLATE ASSEMBLY JVC REF 39 HRD540/HRD66015.68 €
  JVVC116SLIT WASHER PQM 30017-1210.76 €
 JVVC117SLIT WASHER PQM 30017-8 = JVVB 10411.33 €
  JVVC117/GPU35632 D.T.PWB JVC123.81 €
  JVVC118PU58278-02 RF-CONVERTER+ MIXER JVC168.81 €
  JVVC119Replaced by: 14122/G
GO TO 14122/G
1 
  JVVC120/ORCASSETTE GUIDE LEFT JVC10.51 €
  JVVC121REEL SENSOR HR-D170 JVC14.42 €
 JVVC122CLUTCH PU61005-1-2/-4 JVC16.34 €
  JVVC123/GPU60331 MAINS TRANSFORMER JVC HRD320ES134.46 €
  JVVC123/ORCASSETTE GUIDE RIGHT JVC18.82 €
  JVVC124F.DISPLAY PANEL JVC PU57999134.16 €
  JVVC125Replaced by: 15168/G
GO TO 15168/G
1 
  JVVC127/ORCASSETTE HOUS.PUS28277H JVC144.38 €
 JVVC128/ORPQ30028 CAM GEAR JVC/FERGUSON NORDMENDE GENUINE RE...10.40 €
 JVVC129/GPQ43570A HALF LOADING GEAR ASSEMBLY JVC GENUINE HR...14.57 €
  JVVC130/GPU2113219 PUSH BUTTON ASSEMBLY JVC16.62 €
  JVVC131HR-D110 FRONTPANEL JVC163.42 €
  JVVC132/ORLOADING MOTOR ASSEMBLY JVC119.68 €
  JVVC133/ORReplaced by: 14017G
GO TO 14017 IDLER ARM PU58645-1-4 JVC
1 
  JVVC134/ORMOTOR ASSEMBLY PU56641A-11 JVC150.00 €
 JVVC135/GPU50992 SPRING HOLDER JVC10.75 €
  JVVC136Replaced by: JVVC 135/G
GO TO JVVC 135/G
1 
  JVVC137/ORReplaced by: JVVC 149/OR
GO TO JVVC 149
1 
  JVVC138/ORC.MECH.ASSY PU56647A-7 JVC132.95 €
  JVVC139/ORT.BAND ASSEMBLY PQ40851A JVC10.75 €
 JVVC140PQ40067 SLIDE GEAR JVC = 14131G/UNLOADING GEAR = 7...10.51 €
 JVVC141/ORPU599981 MIXER BOOSTER JVC146.84 €
  JVVC142/ORY-MOD PB20166G-01 JVC155.53 €
  JVVC143/ORReplaced by: 20553/G
MODE SWITCH PU58642 JVC GO TO 20553/G
1 
 JVVC144ARM PQ43567A-13 JVC12.97 €
  JVVC145F-FLAP HRD210 PQ31228AB JVC17.71 €
  JVVC146DOOR ASSEMBLY PQ31209E-6 JVC18.38 €
 JVVC147/ORPQ32413-1-6 CONTROL CAM JVC HRJ200ES/FV37H10.86 €
  JVVC148Replaced by: 15167/G
GO TO 15167/G
1 
 JVVC149/ORPU60324-1-1 MIXER BOOSTER HRD320ES157.94 €
  JVVC150/ORReplaced by: 15167/G
GO TO 15167/G
1 
  JVVC151/ORSLIDE ENCODER PU58642 JVC14.32 €
  JVVC152KEY SWITCH JVC PU5755010.83 €
 JVVC153PERF0003 TUNER HRD520ES/ FV40B/V101019.99 €
 JVVC154PU44918-2 TYRE JVC = VID102811.05 €
  JVVC155/GCASSETTE DOOR HRD540 JVC15.36 €
  JVVC156PU61088 R-SENSOR JVC117.90 €
  JVVC157PU60271 PHOTO INTERRUPTOR JVC HRD17015.02 €
  JVVC158PU59724M CONVERTER+MIXER JVC EXCHANGE ONLY137.71 €
  JVVC159PQ0074 U DOOR OPENER JVC10.88 €
  JVVC160PQ40076-2 HOLDER LEVER JVC10.88 €
  JVVC161Replaced by: JVVC 154
GO TO JVVC 154 PU44918-2 TYRE = VID1029 JVC
1 
 JVVC162PU44918-4 TYRE JVC11.05 €
  JVVC163/GPU49449 RELAY HRD7700 JVC113.07 €
 JVVC164/GPQ2082224 CONTROL CAM JVC HRD540/HRD560/HRD91010.53 €
  JVVC165/GPQ211254 CASSETTE DOOR HRD560 JVC15.78 €
 JVVC166/GPU60973 MODE SWITCH JVC GENUINE HRD540/HRD960 HRD66012.72 €
  JVVC167/GPU5863812 REEL DISK JVC13.24 €
  JVVC168/GPU60617 A/C HEAD JVC HRD610/HRD540ES FV40127.81 €
  JVVC169/GPU36689F DRIVE GEAR BRAC KET JVC HR-D725137.58 €
  JVVC170/GPDM2101C-3 LOWER DRUM ASSEMBLY JVC HRD520/FV20B HRD3201113.45 €
 JVVC171/GPQ43537A LOADING ARM SUPPLY JVC REF 32 HRD540/FV20...11.95 €
 JVVC172/GPQ43542D-4 LOADING ARM TAKE UP ASSEMBLY GENUINE RE...15.90 €
  JVVC173/GReplaced by: 14137
GO TO 14137
1 
  JVVC174/GPU34405-14 CUST.CONTROL DOOR JVC111.68 €
  JVVC175/GReplaced by: 14142
GO TO 14142 PQ43567A13
1 
  JVVC176/GPQM30017-12 SLIT WASHER JVC HRD79011.69 €
  JVVC177/GPU36421 TUNER JVC HRD210189.64 €
  JVVC178/GPU52192A IDLER ARM ASSEMBLY HR2650 JVC16.22 €
  JVVC179/GReplaced by: 14142
GO TO 14142
1 
  JVVC180/GPQ32650-4 CASSETTE HOUSING DOOR HRD520 JVC12.79 €
  JVVC181/GPQ43772 TENSION SPRING HRD520 JVC10.76 €
 JVVC182/GPU61102/PU61151-2-7 GUIDE POLE BASE HRD520/HRD540/...17.41 €
  JVVC183/GPDM2035G5MC LOWER DRUM JVC137.51 €
  JVVC184/GReplaced by: 14142
GO TO 14142 PQ43567A-8
1 
 JVVC185/GPU60621-1-2 LED HOLDER JVC12.45 €
  JVVC186/GPQ41985A2 L.ARM ASSEMBLY JVC14.65 €
  JVVC187/GPQ41979A5 L.ARM ASSEMBLY JVC14.06 €
  JVVC188/GPQ43497E-8 TENSION ARM ASSEMBLY14.11 €
  JVVC189/GPQ30030-30-15 LOWER DOOR JVC12.79 €
  JVVC190/GPQ30107BS-19 UPPER DOOR ASSEMBLY JVC110.21 €
  JVVC191/GPQ206252 TERMINAL BOARD JVC GENERATOR13.61 €
 JVVC192/GYQ40774A M.POLE ASSEMBLY JVC12.40 €
  JVVC193/GPQ43548A-3 WORM CLUTCH JVC13.61 €
  JVVC194/GPQ30030815 LOWER DOOR JVC12.84 €
  JVVC195/GPQ30107BS19 UPPER DOOR JVC110.21 €
  JVVC196/GReplaced by: JVVC 182/G
GO TO JVVC 182 PU61151-2
1 
  JVVC197PU60625 END SENSOR HRD520 JVC12.99 €
  JVVC198PU60623 PHOTO INTERUPTOR JVC13.56 €
  JVVC199/GPQ30489 LOADING GEAR JVC11.32 €
  JVVC200/GPU59090-17 VIEWING HOOD JVC GR7CE15.08 €
  JVVC201X743WKA0042 SPRING FOR CASSETTE DOOR JVC HRXV1EK15.90 €
  JVVC201/GPQ43558E PINCH ROLLER ASSEMBLY JVC HRDX20/SRL900114.98 €
  JVVC202/GReplaced by: 14648G
GO TO 14648
1 
 JVVC203/GPU6055612 POLE BASE ASSEMBLY HRD230/FV20 JVC112.04 €
 JVVC204/GPU6055714 POLE BASE ASSEMBLY JVC PGZ01143110.21 €
  JVVC205/GBASE POLE ASSEMBLY JVC HRD210120.25 €
  JVVC206/GMAINS TX JVC HRDX20EM118.35 €
 JVVC207/GT/UP REEL SENSOR JVC HRD 58015.34 €
  JVVC208PU6062414 REC SAFETY SWITCH JVC HRD520 SR320013.80 €
  JVVC210/GPUS29499C CASSETTE HOUSING JVC/THORN139.81 €
  JVVC211/GPDM2138G LOWER DRUM JVC HRD5401103.95 €
 JVVC212/GPQ43548A-210.99 €
 JVVC213/GPQ45894/PQ43525 STOPPER JVC HRD520/HRD540/HRD HRD5...10.83 €
  JVVC214/GPQ40068-2 LIMITER SPRING JVC11.13 €
  JVVC215PU55830 SENSOR JVC13.75 €
  JVVC216/GPQM30001-233 TENSION SPRING JVC10.95 €
  JVVC218/GReplaced by: 14112/G
GO TO 14112
1 
  JVVC219/GReplaced by: 14113/G
GO TO 14113
1 
  JVVC220/GPU55372 CENTRE PULLEY JVC HRD12018.57 €
  JVVC221/GTAKE UP REEL SENSOR JVC HRD12017.30 €
 JVVC222/GPQ44326A-3 PLATE ASSEMBLY JVC VR6943 TFK/HRD540 33...15.68 €
  JVVC223/GReplaced by: JVVC 213/G
GO TO JVVC 213/G
1 
  JVVC224/GReplaced by: JVVC 112
GO TO JVVC 112 PU61103 POLE BASE ASSEMBLY TAKE UP
1 
 JVVC225/GPQW20822-24 CONTROL CAM HRD540 JVC10.99 €
  JVVC226/GPQ43628-11 TORSION SPRIN HRD540 JVC10.83 €
  JVVC227/GPU53598 TACT SWITCH JVC10.83 €
  JVVC230/GPQ6115127 JVC111.00 €
  JVVC231/GPU59253 A/C HEAD JVC HRD140129.41 €
  JVVC233/GReplaced by: 21092
GO TO 21092 HOUSING JVC HRD520
1 
  JVVC234/GPU59502 MAINS TX JVC HRD180ES142.49 €
  JVVC235/GYU30181P22 VIEW FINDER JVC GR65E1238.29 €
 JVVC236/GPU60629 SENSOR JVC HRD52013.38 €
  JVVC237PQ40139A JVC10.81 €
  JVVC238PQ40141 JVC10.81 €
  JVVC239PUM3000258 JVC10.81 €
  JVVC240REE2500X JVC10.81 €
  JVVC241PU5138511 JVC10.81 €
  JVVC242REE3000X JVC10.81 €
  JVVC243/GPU49556M A/C HEAD JVC HR7700E175.88 €
  JVVC244PQ3241611 PINCH ROLLER CAM JVC HRDX2210.99 €
  JVVC245PQ40354 JVC124.96 €
 JVVC246PQ40295 JVC10.65 €
  JVVC247PB20361D DISPLAY UNIT JVC HRD5401119.79 €
  JVVC248PQ40069 WORM WHEEL JVC REF 1610.98 €
  JVVC249PU58059 MAINS TX JVC HRD140ES135.39 €
  JVVC250PQ44840A-3 VIDEO HEAD CLEANER JVC HRS4700EH PQ44840B-514.90 €
  JVVC251PQ44837 HEAD CLEANING SPONGE JVC SLR90012.41 €
  JVVC252PQ32415 PINCH ROLLER PRESS LEVER JVC HRD540/HRD580...11.90 €
 JVVC254PQ44581A6 PLATE ASSEMBLY JVC HRD560ES/HRD790/HRD91...14.05 €
  JVVC255PERF0137 RF MODULATOR HRJ200ES JVC151.44 €
  JVVC256PELN0246 MAINS TX JVC HRD520148.08 €
  JVVC257PUS29724B1 CASSETTE HOUSING JVC JVC HRJ420/HRJ727 ...146.85 €
  JVVC258PQ10902A10 CONTROL PLATE ASSEMBLY JVC HRFC100EK14.41 €
 JVVC259PQ46355 CASSETTE GEAR JVC HRJ220/HRJ235 REF7811.24 €
  JVVC260PQ20994B-4/REF100 JVC HRD560137.88 €